Video: Đào tạo người tài cho tương lai

|

    (QNO) - Tiếp tục truyền thống hiếu học và trọng người tài, ngành giáo dục Quảng Nam đã và đang đầu tư chất lượng trường lớp và chất lượng dạy học với kì vọng đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà trong tương lai. 

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - VĂN VIỆT