Video: Dấu ấn Phú Ninh

|

  (QNO) - Nhiệm kỳ 2010-2015 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phú Ninh, nhiều quyết sách hợp lòng dân, những mục tiêu lớn, nhiệm vụ quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch, đã điểm những dấu son trong trang sử của Đảng bộ huyện thời kỳ mới. 

        Phóng sự "Dấu ấn Phú Ninh" do nhóm phóng viên, cộng tác viên truyền hình online Báo Quảng Nam thực hiện nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX.