Video: Đồng hành cùng đại hội

|

        (QNO) - Trong không khí khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 thì Báo Quảng Nam - cơ  quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cũng tất bật không kém. Là một trong những cơ quan tuyên truyền chủ lực của tỉnh, Ban Biên tập báo Quảng Nam những ngày này đã tích cực triển khai các ấn phẩm đặc biệt trên báo in và báo điện tử để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thực hiện: XUÂN KHÁNH