Video: Động lực phát triển vùng đông Quảng Nam

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Quảng Nam đã và đang đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm phía Đông, vùng đất hoang hóa vốn “ngủ yên" hàng trăm năm trước đã được đánh thức bởi hàng trăm dự án quy mô lớn, mở ra cơ hội phát triển cho tỉnh Quảng Nam và người dân địa phương. 

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM