Video: Hai mươi năm phát triển du lịch Mỹ Sơn

Thực hiện: VĨNH LỘC |

(QNO) - Tháng 12.1995, Ban Bảo vệ và khai thác dịch vụ - du lịch Mỹ Sơn (nay là Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn) được thành lập nhằm nhằm gìn giữ, bảo tồn, khai thác hiệu quả giá trị Khu di tích. Hai mươi năm qua, Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn đã gặt hái được nhiều kết quả trong công tác bảo tồn và phát triển du lịch, để Mỹ Sơn trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến.

Thực hiện: VĨNH LỘC