Video: Hiệu quả từ mô hình tưới tiêu tiết kiệm

Thực hiện: PHAN VINH - QUÂN HỒ |

(QNO) - Thời gian gần đây, để chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp đang triển khai và khuyến cáo nông dân thực hiện nhiều biện pháp canh tác hiệu quả, giảm công sức và chi phí đầu tư. Đơn cử là mô hình tưới nước tiết kiệm được áp dụng tại xã Bình Tú, huyện Thăng Bình. 

Thực hiện: PHAN VINH - QUÂN HỒ