Video: Khám bệnh miễn phí, bán thuốc giá trên trời!

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Một nhóm người tự xưng là “bác sĩ” đông y đến xã Bình Giang (huyện Thăng Bình) để tổ chức khám bệnh miễn phí nhưng sau đó lại bán thuốc, thực phẩm chức năng với giá gấp đôi so với thị trường. Với một giấy giới thiệu của Phòng Y tế huyện Thăng Bình, chính quyền địa phương theo đó đã làm ngơ để hàng trăm người dân phải mua thuốc và thực phẩm chức năng với giá cắt cổ mà không biết bệnh tình mình sau khi dùng thuốc sẽ hiệu quả đến đâu. 

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam