Video: "Lão mai" dự báo thiên tai

|

(QNO) - Người dân xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn) từ lâu rất quý và gìn giữ một "lão mai" có khả năng dự báo thiên tai. 

Thực hiện: PHAN VINH - VĂN HÀO