Video: Mô hình trồng măng tây ở Điện Dương

Thực hiệu: Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Mới đưa vào trồng thử nghiệm nhưng mô hình trồng măng tây đã cho nhiều hộ dân ở phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) thu nhập hàng trăm triệu đồng/sào.

Thực hiệu: Truyền hình online Báo Quảng Nam