Video: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT ở tuyến cơ sở

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO – DIỄM LỆ |

(QNO) - Nhờ nâng cao trình độ chuyên môn và đầu tư trang thiết bị y tế phù hợp, đến nay nhiều Trung tâm y tế cấp huyện đã có thể thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật mà lâu nay chỉ các bệnh viện tuyến tỉnh mới có thể làm được. Điều này đã giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT đồng thời, giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO – DIỄM LỆ