Video: Ngô đồng ở Cù Lao Chàm bị xâm hại

Thực hiện: MINH HẢI - PHAN VINH |

(QNO) - Cây ngô đồng đỏ – một loại cây đặc hữu ở Cù Lao Chàm đang đứng trước nguy cơ bị khai thác quá mức để làm các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch. Mời bạn đọc theo dõi phóng sự do truyền hình online Báo Quảng Nam thực hiện.

Thực hiện: MINH HẢI - PHAN VINH