Video: Người dân tham gia BHYT hộ gia đình tăng dần

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) - Những năm gần đây ngành BHXH tỉnh đẩy mạnh vận động người dân tham BHYT hộ gia đình nhằm bảo đảm không bị mất cân đối quỹ BHYT. Và tín hiệu vui khi nhiều địa phương, số lượng hộ gia đình tham gia tăng, đồng thời nhận thức được ý nghĩa của BHYT hộ gia đình họ còn tuyên truyền để cộng đồng cùng tham gia.

 

TAGS