Video: Người kế thừa di sản bài quyền võ thuật cổ

Thực hiện: TẤN CHÂU |

(QNO) - Ở vùng cát nghèo khó xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, ngôi nhà của võ sư Võ Kiểu vẫn thường xuyên đón những học trò cũ về thăm. Ngoài câu chuyện cuộc sống thì thầy trò luôn nói về võ thuật Việt. Về những nét đẹp của võ truyền thống xuất phát từ cốt cách người dân Việt Nam, sống hiền hòa với thiên nhiên, từ trong lao động, sản xuất. Qua hàng nghìn năm đối phó với giặc ngoại xâm, và theo năm tháng, võ cổ truyền ngày càng khẳng định vị thế trên thế giới. Và Hầu quyền - thế võ từ quan sát cách leo trèo và hái trái cây của con khỉ, được nhiều người luyện võ cổ truyền sáng tạo thành cách đánh rất hiệu quả.

Thực hiện: TẤN CHÂU