Video: Những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng ở Tiên Phước

Thực hiện: ĐOÀN DẠO - XUÂN KHÁNH - LÊ VY |

        (QNO) - Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Tiên Phước đã có nhiều chủ trương kịp thời, hành động quyết đoán để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Một trong những thành công nổi bật có thể kể là công tác xây dựng Đảng vững mạnh và xây dựng nông thôn mới. Phóng sự do truyền hình Báo Quảng Nam thực hiện nhân dịp Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước.

Thực hiện: ĐOÀN DẠO - XUÂN KHÁNH - LÊ VY