Video: Những người hồi sinh Mỹ Sơn

VĨNH LỘC - PHAN VINH |

(QNO) - Sau 20 năm kể từ khi được công nhận Di sản văn hóa thế giới, nhiều dự án bảo tồn đã được triển khai tại khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên). Hiện nay, nhiều chuyên gia bảo tồn trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia đến từ đất nước Italia vẫn dành phần lớn thời gian và niềm đam mê với việc bảo tồn di sản đặc biệt này.