Video: Niềm tin và kỳ vọng

|

(QNO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra thành công tốt đẹp. Truyền hình online Báo Quảng Nam giới thiệu phản ánh về quyết tâm cao cùng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những mục tiêu mà đại hội đề ra. 

Thực hiện: THÂN VĨNH LỘC