Video: Niềm vui nhà mới của đồng bào Cơ Tu

Truyền hình online Báo Quảng Nam |

        (QNO) - Đã có gần 230 gia đình đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Những căn nhà hết sức ý nghĩa này do Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Chi nhánh Quảng Nam trực tiếp hỗ trợ xây dựng với tổn kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Truyền hình online Báo Quảng Nam