Video: Nuôi dưỡng Cù Lao Chàm

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Từ khi Cù Lao Chàm trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới, nơi đây đối diện với nhiều cơ hội và thách thức. Bên cạnh cơ hội phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào dịch vụ du lịch và đánh bắt thủy sản, những thách thức về môi trường và hệ sinh thái ở Cù Lao Chàm cũng đến hồi đáng báo động. Trước thực trạng này, gần đây, nhiều tổ chức, đơn vị đã cùng ra sức gìn giữ hệ sinh thái biển nơi đây bằng hành động bảo tồn cụ thể.

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH BÁO QUẢNG NAM