Video: Phú Ninh hướng đến vùng nông nghiệp hữu cơ

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - VĂN CÔNG |

(QNO) - Phú Ninh - huyện nông thôn mới của Quảng Nam đã xác định hướng đi cho nông nghiệp đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ làm thế mạnh chủ đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để tăng sản lượng và chất lượng hàng hóa nông sản… Để mục tiêu này trở thành hiện thực, Phú Ninh đã dần thay đổi cung cách sản xuất chuyển sang định hình các vùng nông nghiệp hữu cơ, đẩy mạnh sản xuất nông sản sạch...

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - VĂN CÔNG