Video: Quán cơm của người nghèo

Thực hiện: PHAN VINH |

(QNO) - Những người bán vé số dạo, thu gom ve chai… tại Hội An đang phấn khởi truyền tai nhau về “quán cơm hai ngàn đồng” dành cho người nghèo, do Hội sinh viên tại Hội An thành lập.

Thực hiện: PHAN VINH