Video: Quế Sơn - quả ngọt trên đất nghèo

T |

       (QNO) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ huyện Quế Sơn có những thành tựu nổi bật trong công tác lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng Quế Sơn phát triển toàn diện, trong đó tập trung nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Phóng sự chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXIV do Truyền hình Báo Quảng Nam thực hiện.

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - DOÃN HOÀNG - MỸ LINH