Video: Sát cánh cùng doanh nghiệp

|

    (QNO) - Thời gian qua, công tác cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ một tỉnh thụ hưởng ngân sách, Quảng Nam đã tiến gần hơn đến mục tiêu tự chủ thu chi, chủ động phần lớn các nguồn lực phục vụ chi đầu tư phát triển, hàng năm đều đạt mức tăng thu ngân sách bình quân trên 20%,... Thành quả này có được từ quyết tâm xây dựng một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, đủ sức thuyết phục nhà đầu tư tìm đến và cùng chia sẻ cơ hội thành công...

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam