Video: Siết chặt quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Thực hiện: ANH QUÂN - ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Trước tình trạng tự phát nhiều cơ sở giết mổ động vật gây nên mối lo về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cũng như ô nhiễm môi trường, từ năm 2016 đến nay UBND tỉnh đã siết chặt hơn trong công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.

Thực hiện: ANH QUÂN - ĐOÀN ĐẠO