Video: Tấm lòng người dân Quảng Ngãi với cụ Huỳnh

Thực hiện: XUÂN KHÁNH - D.HOÀNG - H.ANH |

    (QNO) - Sinh thời, cụ Huỳnh Thúc Kháng – người con ưu tú của đất Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước không chỉ là một nhà báo lỗi lạc mà còn là nhà hoạt động chính trị xuất sắc.

 Những ngày cuối cùng của đời mình, cụ đã sống và làm việc tại Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ tại Quảng Ngãi. Mời quý vị và các bạn đến thăm núi Thiên Ấn và Di tích Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, và cảm phục việc làm của những người dân Quảng Ngãi dành cho cụ Huỳnh. 

Thực hiện: XUÂN KHÁNH - D.HOÀNG - H.ANH