Video: Tây Giang - sức bật từ nông thôn mới

Thực hiện: ALĂNG NGƯỚC - THÀNH CÔNG - NGUYỄN DƯƠNG |

       (QNO) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015 đánh dấu bước chuyển mình của Tây Giang trong phát triển kinh tế, xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa vùng cao. Vươn lên từ gian khó, xã A Nông của Tây Giang là một trong những xã đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới, là nỗ lực đáng tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện. Mời các bạn xem phóng sự do phóng viên truyền hình online Báo Quảng Nam thực hiện.

Thực hiện: ALĂNG NGƯỚC - THÀNH CÔNG - NGUYỄN DƯƠNG