Video: Tết lúa kho của đồng bào Xê Đăng

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Đồng bào Xê Đăng ở huyện Nam Trà My lâu nay sống dựa vào núi Ngọc Linh linh thiêng, chính vì vậy mà đời sống văn hóa, tín ngưỡng của họ rất đa dạng và phong phú. Một trong những phong tục đặc biệt chỉ có trong đời sống tâm linh của đồng bào Xê Đăng là lễ hội ăn Tết lúa kho. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên Truyền hình online Báo Quảng Nam tìm hiểu về lễ hội độc đáo này.

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM