Video: "Thảo nguyên bò"

Thực hiện: PHAN VINH - VĂN VIỆT |

(QNO) - Sông Thu Bồn chảy về tới xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) chẻ làm hai nhánh, bao bọc xã Điện Quang, xã Điện Trung và một phần xã Điện Thọ, biến nơi đây thành một “ốc đảo ba xã” trước khi hợp lưu. Sự kiến tạo của thiên nhiên đã biến nơi đây thành một “thảo nguyên”, bãi bồi trù phú để dân trồng trọt, chăn nuôi bò.

Thực hiện: PHAN VINH - VĂN VIỆT