Video: Thiêng liêng lễ chào cột mốc biên cương

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Ở nơi biên cương của Tổ quốc, cột mốc biên giới có ý nghĩa rất thiêng liêng. Là nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, nơi ghi nhận xương máu của cha ông trong quá trình dựng nước và giữ nước để tạo lên dáng hình đất nước hôm nay.

Mùa xuân này, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã chọn mốc đại 717 nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn huyện Nam Giang để tổ chức chương trình Lễ chào cột mốc cho đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong tỉnh. Trước cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc, thế hệ trẻ càng ý thức hơn trách nhiệm giữ gìn chủ quyền lãnh thổ cho hôm nay và mai sau.

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM