Video: Thơm thảo một tấm lòng

Thực hiện: |

(QNO) - Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", 70 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công cách mạng. Thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách quân đội đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM