Video: Tích cực chuẩn bị bầu cử ở miền núi

Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Những ngày qua, các huyện miền núi của Quảng Nam đang gấp rút chuẩn bị các bước cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để khắc phục những khó khăn do đặc thù miền núi, các địa phương đang tích cực chuẩn bị mọi phương án nhằm đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp vào ngày 22.5 tới đây. 

Truyền hình online Báo Quảng Nam