Video: Trước thềm đại hội

|

    (QNO) - Những ngày này các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực triển khai công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Phóng sự do Truyền hình online Báo Quảng Nam thực hiện.

XUÂN KHÁNH - PHAN VINH - DOÃN HOÀNG