Video: Tự thoát nghèo

|

        (QNO) - Những năm gần đây, Đảng Nhà nước cũng như các hội đoàn thể luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến người nghèo với nhiều cách, nhiều chính sách trợ giúp. Tuy nhiên, những điển hình đề cập trong phóng sự sau đây là chuyện xưa nay hiếm bởi nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo một cách đáng khâm phục, và chính họ đã tự nguyện đăng ký với chính quyền được ra khỏi danh sách hộ nghèo. Phóng sự chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam