Video: Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến tận người dân

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - DIỄM LỆ |

(QNO) - Từ tháng 9.2018 đến nay, Bưu điện Quảng Nam phối hợp cùng BHXH tỉnh về tận cơ sở mở nhiều buổi tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cách tuyên truyền có “địa chỉ” này rất hữu ích bởi giúp người dân nắm bắt kỹ hơn các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đã tăng lên.

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - DIỄM LỆ