Video: Vì biên giới bình yên

Thực hiện: HỒNG ANH - HOÀNG Ý |

(QNO) - Nhiều năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục cố gắng, ra sức thi đua cùng quân dân trên biên giới bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời kỳ đổi mới.

Thực hiện: HỒNG ANH - HOÀNG Ý