Video: Việc nhỏ, nghĩa lớn của bộ đôi biên phòng

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Cùng với nhiệm vụ giữ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh ở tỉnh Quảng Nam còn luôn chăm lo đến đời sống của hàng vạn đồng bào dân tộc nơi biên giới. Tại mỗi đơn vị bộ đội biên phòng đều có một cách làm riêng, song chung nhất vẫn là thể hiện tình cảm, sự sẻ chia khó khăn với bà con vùng biên, từ đó thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân trên toàn tuyến biên giới.

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM