Video: Vườn hoa khuyến học Tiên Phước

Thực hiện: PHAN VINH - VĂN TRUNG |

(QNO) - Chăm lo sự học cho con em là chuyện "đầu tư" cho tương lai hàng đầu của mọi người mọi nhà, mọi dòng tộc. Trong câu chuyện đầu năm mới này, Truyền hình online Báo Quảng Nam giới thiệu với bạn đọc câu chuyện khuyến học, khuyến tài ở huyện Tiên Phước. Đây là địa phương có rất nhiều mô hình khuyến học, khuyến tài thiết thực và hiệu quả.

Thực hiện: PHAN VINH - VĂN TRUNG