Ra mắt Quỹ Hạt giống Việt

|

Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tài năng trẻ thuộc nhiều lĩnh vực trong cả nước; giúp các em thụ hưởng môi trường giáo dục công bằng; có điều kiện học tập, phát triển bản thân và cống hiến. 

Theo ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân dân, việc thành lập Quỹ Hạt giống Việt nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập; góp phần thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, của Ðảng, Nhà nước và ngành giáo dục về hoạt động giáo dục - đào tạo; chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực của toàn xã hội... 

Tại lễ ra mắt, Quỹ Hạt giống Việt trao 15 suất học bổng đầu tiên, tặng 15 tài năng trẻ, thuộc nhiều lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao... Trong số 15 tài năng trẻ được nhận học bổng, nhiều người đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, học tập tốt, đoạt giải thưởng cao tại các kỳ Olympic quốc tế... 

TẤN NGUYÊN