Tội ác trời không dung, đất không tha...

NGUYỄN TAM MỸ |

Sau khi Hiệp định Genève - 1954 được ký kết và có hiệu lực thực thi, cán bộ đảng viên của ta tập kết ra Bắc, các cơ sở cách mạng được phân công ở lại tự giải tán và rút vào hoạt động bí mật. Lợi dụng lúc giao thời đó, đảng phái phản động Việt Nam Quốc dân đảng (gọi tắt là Quốc dân đảng) do Nguyễn Đình Thiệp cầm đầu kéo đến vùng quê Sơn Cẩm Hà, lập chiến khu Nam Ngãi Bình Kỳ, gây ra bao tội ác trời không dung đất không tha…

Tại sao bọn Quốc dân đảng lại dễ dàng chiếm đóng vùng quê Sơn Cẩm Hà? Để tìm câu trả lời, tôi đi điền dã ở vùng quê Sơn Cẩm Hà và các nơi khác như Phú Ninh, Thăng Bình, Hiệp Đức, Tam Kỳ, Duy Xuyên… Thì ra, Nguyễn Đình Thiệp đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân Sơn Cẩm Hà để thực hiện những mưu toan đen tối. Về mặt tổ chức, bọn Quốc dân đảng cũng có cơ cấu đảng bộ, chi bộ và các tổ đảng với tên gọi “tổ ba ba” hay “tổ tam tam”, xưng hô với nhau bằng “đồng chí” y chang tổ chức đảng của ta. Sự mập mờ đánh lận con đen ấy khiến người dân Sơn Cẩm Hà lầm tưởng bọn chúng cũng là một đảng phái “yêu nước”. Về việc xây dựng lực lượng vũ trang, bọn Quốc dân đảng cũng lấy tên là “du kích quân” và biên chế thành tiểu đội, trung đội, liên trung đội, trưng dụng các đình làng ở các xóm thôn làm nơi đồn trú. Gặp gỡ chuyện trò với nhiều người thời đó, tôi biết được rằng, với tên gọi “du kích quân”, bọn chúng đã đánh lừa được những người dân quê thật thà chất phác, từ đó rủ rê lôi kéo họ tham gia lực lượng vũ trang Quốc dân đảng.

Cũng cần nói thêm rằng, dưới sự chỉ huy của “Tổng tư lệnh” tự phong Nguyễn Đình Thiệp, bọn Quốc dân đảng đã thực hiện chủ trương “yêu ngôn hoặc chúng” - có nghĩa là dùng lời lẽ ma mị để mê hoặc dân chúng. Mục đích của bọn chúng là “đả Cộng, bài Ngô” - đánh cộng sản và bài trừ Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, trong quá trình chiếm đóng Sơn Cẩm Hà, bọn chúng chỉ phổ biến chủ trương “đả Cộng” trong nội bộ, còn bề ngoài lại giương cao khẩu hiệu “đả Diệm, bài phong”, tức là chỉ chống lại Ngô Đình Diệm và bài trừ phong kiến mà thôi! Thêm vào đó, bọn Quốc dân đảng còn thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với dân), khéo léo khai thác tin tức để lần tìm các cơ sở cách mạng, các tổ chức đảng của ta đã rút vào hoạt động bí mật. Nhờ thực hiện chủ trương “ba cùng” mà bọn chúng chiếm được tình cảm của người dân ở các xóm thôn. Việc tuyên truyền theo kiểu “yêu ngôn hoặc chúng” bước đầu đã thu được những kết quả khả quan, nhờ thế bọn chúng đã bám rễ trong dân, phát triển lực lượng “du kích quân” và mở rộng địa bàn hoạt động.

Không diệt trừ đám giặc cỏ Sơn Cẩm Hà, ý đồ của Ngô Đình Diệm là “mượn tay” bọn Quốc dân đảng do Nguyễn Đình Thiệp cầm đầu để tiêu diệt “cộng sản nằm vùng” và lùng bắt những cán bộ cách mạng hoạt động bí mật. Bởi Ngô Đình Diệm biết rõ Quốc dân đảng là một đảng phái “không đội trời chung” với cộng sản.

Thời gian đầu, bọn Quốc dân đảng đã ít nhiều chiếm được lòng dân. Từ đó, chúng lén lút thủ tiêu cán bộ đảng viên trung kiên của ta và những người tham gia kháng chiến 9 năm, những người biết rõ âm mưu đen tối của chúng bằng nhiều hình thức không ai ngờ tới. Đó là lợi dụng bóng đêm bắt cóc, đeo đá vào người rồi thả xuống sông Khan. Đó là tới nhà “mời đi họp” rồi trói chân tay quẳng xuống các cánh đồng lầy thụt sâu lút đầu người. Đó là đâm chém bằng dao phay, đập đầu bằng gậy gộc, sau đó đem xác nạn nhân đến vứt ở vùng giáp ranh và lu loa rằng chính quyền Ngô Đình Diệm sát hại. Trong những tháng ngày đen tối ấy, không làng này thì thôn kia, không xóm nọ thì chòm khác, liên tục có người mất tích. Giải thích về sự bất thường ấy, bọn chúng phao tin họ bỏ vợ con chạy ra vùng do chính quyền Ngô Đình Diệm kiểm soát. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Người dân Sơn Cẩm Hà đã phát hiện những thủ đoạn giết người hèn hạ của bọn chúng. Lúc bấy giờ bọn Quốc dân đảng do Nguyễn Đình Thiệp cầm đầu đã hiện nguyên hình là một tổ chức đảng phái bạo tàn gian ác. Bọn chúng công khai bắt hai anh Phan Thệ và Lê Đức đem về trung tâm xã Tiên Sơn cắt cổ giữa thanh thiên bạch nhật, lấy máu làm rượu “tửu huyết nhân” để uống thề “bài Ngô, đả Cộng” trong lực lượng vũ trang “du kích quân” ở vùng quê Sơn Cẩm Hà.

Nỗi bi thương trùm khắp làng quê. Nhiều xóm mạc bị bọn Quốc dân đảng sát hại sạch trơn, chẳng còn ai sống sót. Như xóm Hai Mương ở Tiên Sơn, xóm Hố ở Tiên Cẩm, xóm Chồi ở Tiên Hà… Nhiều phụ nữ, trẻ em vị thành niên bị những con - người - thú bắt ra gò đồi thay nhau hãm hiếp đến chết. Điển hình là trường hợp em Thuận ở Tiên Cẩm. Cuối năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm thấy việc “mượn tay” bọn Quốc dân đảng tróc nã “cộng sản nằm vùng” ở Sơn Cẩm Hà đã đạt được “kết quả ngoài mong đợi” nên quyết định ra tay trừ khử đám giặc cỏ. “Tổng tư lệnh” tự phong Nguyễn Đình Thiệp buộc phải đầu hàng chính quyền Ngô Đình Diệm. Để “đoái công chuộc tội” bọn chúng đã thẳng tay tàn sát gần 400 lương dân tại các hầm heo Đồng Trại, Gò Vàng, Gò Dạn… Đó là những vụ thảm sát tập thể man rợ nhất trong thế kỷ XX. Trời vừa sập tối, bọn chúng lùng sục các xóm làng bắt hết những người mà bọn chúng nghi là “phần tử chống đối ngầm” trói thành từng dây gồm 15 - 20 người dẫn đến miệng hầm heo đạp xuống hố sâu, lấy đá ném xuống, lấy cây tre vót nhọn đầu gốc đâm thọc vào người các nạn nhân. Khi hầm heo đầy xác người, lênh láng máu tươi, bọn chúng đùng đất đá lấp lại. Việc chôn sống nhiều người trong một hố chôn của bọn Quốc dân đảng là hành động man rợ nhất trong lịch sử loài người, là bằng chứng tố cáo tội ác tày trời của tổ chức Quốc dân đảng ở vùng quê Sơn Cẩm Hà.

NGUYỄN TAM MỸ