Duy Xuyên có 34 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa

;
Thứ Tư, 02/01/2013, 10:15 [GMT+7]

Huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết ngành văn hóa năm 2012, khen thưởng 34 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hiện nay huyện Duy Xuyên có 44 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh và 3 di tích cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Năm 2012, Duy Xuyên thu hút gần 221 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có 149 nghìn lượt khách quốc tế (tăng 4,09% so với năm trước), doanh thu 12 tỷ đồng. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, toàn huyện có 34/94 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa cấp huyện; 29.721 gia đình văn hóa, chiếm 92,9%; 113/121 cơ quan đơn vị văn hóa...

Phan Lý

.
.
.
.
.