Quy định mới về chính sách miễn, giảm học phí

;
Thứ Hai, 23/09/2013, 08:50 [GMT+7]

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo nghị định này, kể từ năm học 2013 - 2014 sẽ có thêm 3 đối tượng được miễn học phí gồm: sinh viên học chuyên ngành Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Những đối tượng được miễn giảm này không cần về lại địa phương để nhận tiền học phí như trước đây, Chính phủ sẽ cấp bù trực tiếp cho các cơ sở giáo dục.

Một điểm mới nữa, Nghị định 74 quy định “sinh viên trường ngoài công lập cũng được hưởng chính sách ưu tiên như sinh viên trường công lập”. Cụ thể, khoản 2 Điều 7 của Nghị định 49 đã được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 74 như sau: “Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí theo số lượng học thực tế và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo các nhóm ngành nghề được quy định tại Nghị định số 49 của Chính phủ). Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo học các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng đối với giáo dục mầm non, phổ thông; theo mức học phí quy định tại Nghị định 49 tương ứng với các nhóm ngành, nghề đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học)”.

Nghị định 74 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2013 nhưng do chờ thông tư hướng dẫn thực hiện, các bộ ngành, các trường vẫn tạm thu học phí đối với những học sinh - sinh viên thuộc diện chính sách. Sau khi có hướng dẫn cụ thể, nhà trường mới có thể hoàn trả học phí cho học sinh, sinh viên.

Q.M
 

.
.
.
.
.