Thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Quảng Nam

|

(QNO) - Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2016 – 2020) Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh diễn ra vào 15.1 đã bầu ra Ban chấp hành Hội gồm 7 đồng chí; ông Nguyễn Phú – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tham dự đại hội có Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn.Lãnh đạo tỉnh và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016 - 2020. Ảnh: VINH ANHHội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong tỉnh tự nguyện tham gia. Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh. Qua đó thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị khi có yêu cầu…Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho rằng sự ra đời của Hội Quy hoạch phát triển đô thị là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đối với những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn cũng cho rằng, mặc dù thời gian qua đô thị trong tỉnh đã có bước phát triển cả về chất và lượng, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề đang quan tâm như: quy mô đô thị còn khiêm tốn, đa phần chức năng của đô thị chủ yếu là trung tâm hành chính – chính trị cấp huyện, sức hút và sức lan tỏa của đô thị chưa cao… Do đó, Hội Quy hoạch phát triển đô thị ra đời phải đề xuất, giúp các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công tác quy hoạch tham mưu tỉnh cải thiện và từng bước giải quyết các tồn tại nêu trên.Được biết, hệ thống đô thị Quảng Nam có 15 đô thị, trong đó có 12 đô thị loại V (tương đương cấp hành chính là thị trấn), 1 đô thị loại IV là thị xã Điện Bàn và 2 đô thị loại III là TP.Tam Kỳ và TP.Hội An.ANH ĐÔNG