Doanh thu từ sản xuất của người mù đạt 2,3 tỷ đồng

;
Thứ Năm, 12/01/2017, 08:50 [GMT+7]

Sáng 11.1, Hội Người mù tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, các cấp hội tranh thủ nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh tại 6 cơ sở sản xuất tập trung, 16 tổ chức sản xuất và 8 cơ sở xoa bóp phục hồi sức khỏe, đã giải quyết việc làm cho 180 hội viên và tạo ra gần 20 nghìn sản phẩm các loại với doanh thu đạt 2,3 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ việc làm, chăm lo đời sống cho hội viên được chú trọng. Năm 2017, Hội Người mù tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, tích cực tìm đầu ra sản phẩm, tăng doanh thu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên.

A.Đ

.
.
.
.
.