Tìm hướng duy trì tính bền vững của dự án BMGF-VN

;
Thứ Năm, 12/01/2017, 08:49 [GMT+7]

Sáng 11.1, Sở TT-TT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo tổng kết triển khai thực hiện dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ không hoàn lại.

Giai đoạn 2011 - 2016, dự án triển khai tại 40 tỉnh trong cả nước. Tại Quảng Nam, dự án được triển khai vào tháng 7.2014 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.2015. Qua 2 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo mục tiêu đề ra. Quảng Nam có 71 điểm được dự án triển khai, trong đó 36 điểm thư viện và 35 điểm bưu điện văn hóa xã. Quỹ BMGF đã đầu tư trang thiết bị ban đầu, tài trợ, lắp đặt và bàn giao cho các đơn vị, địa phương quản lý, vận hành, khai thác với tổng giá trị hơn 24,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2016, kinh phí đối ứng từ dự án gần 2 tỷ đồng nhằm nâng cấp, sửa chữa nhà, mua sắm bàn ghế, lắp đặt đường truyền, cước đường truyền, bảo hành và bảo dưỡng thiết bị… Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ các thư viện hơn 600 triệu đồng, Thư viện tỉnh bình quân mỗi năm được hỗ trợ 100 triệu đồng/điểm, thư viện huyện là 4 triệu đồng/điểm/năm, thư viện xã là 2 triệu đồng/điểm/năm…

Hội thảo thu hút đông đảo ý kiến bàn hướng duy trì ổn định và hiệu quả sau khi dự án kết thúc ở các điểm được hỗ trợ thời gian qua. Cụ thể như công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về lợi ích của dự án; duy trì nguồn nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện cho hệ thống hoạt động ổn định; công tác xã hội hóa…

HOÀNG LIÊN

.
.
.
.
.