Vượt kế hoạch thu

;
Thứ Năm, 12/01/2017, 08:45 [GMT+7]

Năm 2016, Núi Thành thu bảo hiểm xã hội (BHXH) vượt kế hoạch so với chỉ tiêu BHXH tỉnh giao.

Ngay  trong phiên triển khai nhiệm vụ đầu năm 2016, Giám đốc BHXH Núi Thành Châu Ngọc Quang đã động viên, kêu gọi toàn bộ cán bộ, viên chức trong đơn vị cố gắng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đạt kế hoạch, nhất là nhiệm vụ thu. Con số thu được giao gần 180 tỷ đồng, so với năm 2015 cao hơn 15%. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu được vạch ra từ đầu năm, quan trọng là phải phát triển đối tượng, giảm tỷ lệ nợ đọng, nợ kéo dài và thu hồi được nợ cũ. Ông Quang cho biết: “BHXH Núi Thành đã triển khai thực hiện kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch được giao ngay từ đầu năm bằng nhiều giải pháp. Hàng tháng, quý đều đánh giá rút kinh nghiệm công tác thu một cách cụ thể, rõ ràng và minh bạch để chuyển khoản thu theo dõi, đôn đốc kịp thời. Cán bộ chuyên quản các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, nhất là những đơn vị nợ đọng hay chậm nộp để nhắc nhở. Đối với đơn vị nợ đọng từ hai tháng trở lên, cơ quan BHXH huyện đăng ký làm việc với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp để thu hồi nợ”.

Việc phát triển đối tượng tham gia các chế độ bảo hiểm ở Núi Thành được chú trọng. Ảnh: H.L
Việc phát triển đối tượng tham gia các chế độ bảo hiểm ở Núi Thành được chú trọng. Ảnh: H.L

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đã giúp BHXH Núi Thành thu vượt chỉ tiêu BHXH tỉnh giao. Cụ thể: thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được 185,6 tỷ đồng (đạt 103,2% kế hoạch giao). Tỷ lệ thu nợ nhiều chuyển biến tích cực, số nợ cuối năm 2016 còn 3,6 tỷ đồng chiếm 2,0%, thấp hơn so với kế hoạch dự kiến là tỷ lệ nợ chỉ chiếm 2,8% số phải thu. Về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh, đạt 138 nghìn người tham gia. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đã đạt 92% dân số, với 134 nghìn người tham gia BHYT.

Ngoài ra, đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng là một giải pháp trọng tâm nhằm tăng thu. BHXH Núi Thành thường xuyên bám sát địa phương, đơn vị để hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, đúng thời gian, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho các đơn vị trong quá trình giải quyết chế độ của người lao động hay trích nộp các khoản bảo hiểm. Đối với việc mở rộng nguồn thu, hàng tháng, BHXH Núi Thành nắm thông tin thông qua đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch đầu tư và Chi cục Thuế huyện để tiếp cận và mở rộng nguồn thu BHXH, BHYT trong đơn vị, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp. Trong năm đã có thêm 25 đơn vị tham gia các khoản bảo hiểm cho người lao động trên địa bàn huyện Núi Thành.

Việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trong dân được chú trọng ở đối tượng BHYT hộ gia đình. Nhắm vào những quyền lợi mà đối tượng được hưởng khi tham gia BHYT hộ gia đình, tham gia liên tục trên 5 năm trong điều kiện giá viện phí, giá thuốc ngày càng tăng cao hơn, các đại lý thu của BHXH Núi Thành đã tuyên truyền khá hiệu quả. Nhờ vậy đến cuối năm 2016, số người tham gia BHYT tăng thêm 9.000 người, riêng BHYT hộ gia đình tăng gần 3.000 người. BHYT học sinh luôn là nút thắt đối với nhiều huyện khác, nhưng tại Núi Thành tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đã đạt 99,57%. Theo ông Quang, có được kết quả trên nhờ làm tốt các mặt từ việc tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến lãnh đạo nhà trường và thông tin, tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh cũng như tổ chức tốt hệ thống đại lý thu. Đối với các xã bãi ngang ven biển sẽ ra khỏi danh sách khó khăn trong năm 2017, BHXH Núi Thành đã tuyên truyền để người dân hiểu, đảm bảo quyền lợi liên tục về BHYT khi không còn hưởng quyền lợi cấp thẻ BHYT miễn phí từ ngân sách nhà nước. BHXH huyện đã chủ động trong việc triển khai công tác thu BHYT trong học sinh và hộ gia đình  các xã bãi ngang ngay từ cuối năm 2016 và người dân hưởng ứng khá tích cực.

HOÀNG LINH

.
.
.
.
.