Từ 1.5.2017, khảo sát đời sống hộ nghèo 9 huyện miền núi

;
Thứ Sáu, 21/04/2017, 08:56 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai khảo sát đời sống hộ nghèo 9 huyện miền núi tỉnh. Chỉ thị nêu rõ, Ban Chỉ đạo khảo sát đời sống hộ nghèo 9 huyện miền núi của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch, nội dung, thiết kế biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt cuộc khảo sát trên địa bàn 9 huyện miền núi. Đồng thời khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, nhất là tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các huyện; in ấn và cung cấp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu khảo sát để đảm bảo tổ chức thực hiện đồng bộ công tác khảo sát trên phạm vi 9 huyện bắt đầu từ ngày 1.5.2017. Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo đúng kế hoạch thời gian đã đề ra. Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH 9 huyện miền núi cung cấp đầy đủ, kịp thời danh sách và địa chỉ các hộ nghèo, hộ cận nghèo từng xã/thị trấn cho ban chỉ đạo huyện để thực hiện khảo sát.

Chỉ thị yêu cầu, UBND 9 huyện miền núi căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành thành lập ban chỉ đạo huyện, xây dựng kế hoạch, trưng tập lực lượng điều tra viên và tổ chức triển khai thực hiện khảo sát trên địa bàn huyện; hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc khảo sát đúng theo kế hoạch, kịp thời gian và bảo đảm chất lượng; tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của khảo sát để thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo nội dung yêu cầu của cuộc khảo sát, đảm bảo đúng tiến độ và đạt kết quả tốt...

* Ban Chỉ đạo khảo sát đời sống hộ nghèo tỉnh cũng vừa ban hành kế  hoạch khảo sát đời sống hộ nghèo 9 huyện miền núi của tỉnh. Được biết, 9 huyện miền núi Quảng Nam gồm: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My và Nông Sơn có tổng cộng 102 xã với 28.627 hộ. Trong đó có 27.883 hộ nghèo, 744 hộ cận nghèo. Đợt này, sẽ có 180 điều tra viên thực hiện khảo sát đời sống hộ nghèo theo chỉ thị của UBND tỉnh.

CHÂU NỮ
 

.
.
.
.
.