Hơn 1.800 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo

;
Thứ Sáu, 19/05/2017, 08:48 [GMT+7]

Chiều 18.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp với sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo từ đầu năm 2016 đến nay; triển khai kế hoạch thực hiện những tháng cuối năm 2017.

 Năm 2016, tổng nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách nhà nước và huy động thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo khoảng 1.890 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh phân bổ gần 280 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo như 30a, 135…; đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế sản xuất cho các vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển và  hải đảo. Ngoài ra, theo Nghị quyết số 80 của Chính phủ đã thực hiện một số chương trình giảm nghèo trọng điểm gồm  cho vay vốn hơn 14.200 lượt hộ nghèo, đạt hơn 442 tỷ đồng; đào tạo nghề cho hơn 4.000 lao động nông thôn; cấp miễn phí gần 423.000 thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hơn 264 tỷ đồng… Từ hiệu quả của các chương trình hỗ trợ của Trung ương và địa phương đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh gần 13% năm 2015 xuống 11% năm 2016.

D.LỆ
 

.
.
.
.
.