640 lao động làm việc trong hợp tác xã tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

;
Thứ Sáu, 10/08/2018, 13:29 [GMT+7]

Theo thống kê của BHXH tỉnh, đến nay đã có 640 lao động làm việc tại 94 hợp tác xã, liên hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động theo Luật Hợp tác xã đã tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn thành viên, người lao động làm việc tại các hợp tác xã chưa tham gia BHXH, BHYT. Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, đối với lĩnh vực BHXH, cơ quan BHXH sẽ tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo đối với việc này. Theo đó, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với các thành viên tham gia hợp tác xã có hưởng lương và không hưởng lương, chủ yếu tập trung vào thực hiện các giải pháp để người lao động được tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tăng diện bao phủ BHXH tự nguyện theo quy định. Cùng với đó, cơ quan BHXH sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền chính sách đến người lao động làm việc trong các hợp tác xã, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên hợp tác xã, người lao động những thủ tục khi tham gia chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

D.L
 

.
.
.
.
.