Chủ động phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

;
Thứ Sáu, 10/08/2018, 16:35 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung khảo sát, rà soát, thống kê cụ thể những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn; lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân được biết để phòng, tránh; rà soát xây dựng phương án di dời, sơ tán dân đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch di dời, sơ tán dân, sắp xếp ổn định dân cư theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17.8.2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19.4.2017 của HĐND tỉnh; rà soát, bổ sung phương án sơ tán, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mọi tình huống; trên cơ sở đó điều chỉnh phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro đã xây dựng tại địa phương phù hợp thực tế. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát công tác bảo đảm an toàn các đập thủy lợi, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và chủ động phương án ứng phó sự cố đập, nhất là các đập vừa, đập nhỏ xung yếu do địa phương quản lý, phương án cứu hộ, cứu nạn đối với tình huống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng; kiểm tra, hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi phù hợp để thích ứng các loại hình thiên tai, hạn chế rủi ro trong sản xuất cho nhân dân; đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn. 

M.L

.
.
.
.
.