Đề xuất bù chênh lệch lương hưu cho lao động nữ

;
Thứ Sáu, 10/08/2018, 11:31 [GMT+7]

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng và xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 1.1.2018 đến 31.12.2021. Nguyên nhân quy định mới của Luật BHXH năm 2014 có sự thay đổi về công thức tính lương hưu đối với cả lao động nam và lao động nữ theo hướng tăng số năm đóng BHXH để đạt tỷ lệ lương hưu tối đa (75%). Theo đó, lao động nam sẽ tăng dần thời gian đóng BHXH để đạt tỷ lệ hưởng tối đa 75% từ đủ 30 năm lên đủ 35 năm; lao động nữ tăng từ đủ 25 năm lên đủ 30 năm.

Việc thay đổi đột ngột công thức tính lương hưu của lao động nữ và áp dụng ngay quy định mới từ ngày 1.1.2018 trở đi, trong khi không có quy định thực hiện theo lộ trình như đối với lao động nam, đã dẫn đến có một số lao động nữ khi nghỉ hưu trong thời điểm này bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu từ 1% đến 10% so với thời điểm nghỉ hưu tại năm 2017 (tùy theo thời gian đóng BHXH và thời điểm nghỉ hưu của từng trường hợp). Do đó, so với lao động nam thì quy định này chưa phù hợp nên cần phải có phương án xử lý nhằm khắc phục những bất lợi do tác động của việc thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ trong giai đoạn từ ngày 1.1.12018 đến ngày 31.12.2021 và hướng tới thực hiện tốt hơn chính sách bình đẳng giới. Căn cứ để Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mức bù chênh lệch vào lương hưu cụ thể đối với từng trường hợp, dựa vào quy định tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam, lao động nữ theo Luật BHXH năm 2014; đồng thời tiến hành so sánh tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam so với lao động nam, lao động nữ so với lao động nữ, lao động nữ so với lao động nam với điều kiện là có thời gian đóng BHXH như nhau và cùng bắt đầu hưởng lương hưu tại cùng một thời điểm trong giai đoạn từ ngày 1.1.2018 đến ngày 31.12.2021 và so với tỷ lệ hưởng lương hưu với năm 2017.

L.D


 

.
.
.
.
.