Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

;
Thứ Sáu, 10/08/2018, 12:04 [GMT+7]

(QNO) - Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến các đơn vị cơ sở trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn.

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an tỉnh tăng cường tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự, cơ quan, đơn vị có liên quan và công an cấp xã để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ và kỹ năng trong việc tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Công an tỉnh cần chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện; chỉ đạo tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ phạm nhân, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo, hướng dẫn phòng LĐ-TB&XH cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

TÙNG CHI

 

.
.
.
.
.